Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETIŠČA
www.b-dent.com

Ti splošni pogoji urejajo pogoje in pravila uporabe spletišča www.b-dent.com in spletne trgovine, ki se nahajajo na omenjenem spletišču ali njegovih podstraneh.

Pravila za uporabo spletišča ali posamezne storitve so lahko urejena z dodatnimi pravili. Če takšna pravila obstojijo, so dostopna na spletni strani, uporabnik pa bo nanje opozorjen pred uporabo.

Upravljavec spletišča je B DENT d.o.o., Krašnja 57A, Lukovica, matična številka 2139251000, davčna številka 42206405 (v nadaljevanju tudi: upravljavec), ki je tudi imetnik avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine.

Za komuniciranje z upravljavcem lahko uporabniki uporabijo elektronski naslov: [email protected].

Upravljavec lahko spletišče dopolnjuje in prilagaja po svoji lastni presoji. Upravitelj ima pravico, da ob vsakem času in brez navajanja razlogov ukine spletno stran ali prekine z nudenjem drugih storitev.

Uporabnik uporablja spletišče in vse možne storitve na lastno odgovornost.

Uporabnik je sam odgovoren za primernost uporabljene programske in strojne opreme, ki jo uporablja za dostopanje do spletišča ali za uporabo storitev spletišča.

Upravljavec zagotavlja delovanje spletišča in vseh storitev na njem v okviru svojih tehničnih zmožnosti in ne daje jamstva neomejene, neprekinjene ali nemotene možnosti uporabe.

V primeru uporabe neplačljivih storitev upravitelj ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi zaradi nedelovanja spletišča ali spletne trgovine, izpada spletne strani, vzdrževalnih del ali drugih tehničnih razlogov, ki povzročijo nezmožnost ali omejeno možnost uporabe spletne strani in spletne trgovine, nastala uporabniku ali drugim osebam.

Upravitelj ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabnikom neplačljivih ali plačljivih storitev zaradi nedostopnosti ali nedelovanja spletišča zaradi tehničnih razlogov, na katere upravitelj ne more vplivati.

Uporaba spletišča v komercialne ali reklamne namene je dovoljena le ob izrecnem in predhodnem soglasju upravljavca spletne strani.

Uporabniki se morajo vzdržati vsakršnih ravnanj, s katerimi bi ogrožali ali motili uporabo ali delovanje spletišča.
Postopek registracije

Uporabnik se registrira tako, da si ob registraciji izbere uporabniško ime in geslo ter sporoči elektronski naslov, na katerega se mu lahko pošlje povezava za aktivacijo spletne strani.

V registracijskem postopku se lahko od uporabnika zahtevajo tudi drugi podatki.

Registracija mora biti opravljena osebno. Podatki, ki jih vnašajo uporabniki, morajo biti resnični.

Prepovedana je uporaba imen ali besed, ki so avtorsko ali drugače pravno zaščitene, ki so žaljive, vzbujajo kakršno koli obliko nestrpnosti ali na drug način posegajo v pravice ali upravičene interese fizičnih ali pravnih oseb.

Upravljavec lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od uporabe spletišča. Odjavo izvede tako, da pošlje izjavo o odjavi na elektronski naslov: [email protected].

Po odjavi bo upravljavec izbrisal vse osebne podatke uporabnika, razen če mora katerega od podatkov hraniti zaradi zakonskih zahtev.
Varstvo osebnih podatkov in piškotki

Z registracijo in uporabo spletišča uporabnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji.

Uporabnik se izrecno strinja, da se njegovi osebni podatki uvrstijo v seznam registriranih uporabnikov in da lahko upravljavec uporablja osebne podatke na način in za namene, ki so navedeni v nadaljevanju.

Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo zaradi potreb delovanja spletišča (registracija) in zaradi statistične obdelave, segmentacije uporabnikov, ugotavljanja spletnega obnašanja uporabnikov, preučitve preteklega uporabniškega obnašanja, pošiljanja ponudb in reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanje o nagradnih igrah in druge reklamne aktivnosti.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali preko elektronskega sporočila zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestiti uporabnika, ki je to zahteval, pisno ali preko elektronskega naslova.

B-DENT d.o.o. se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje varovati osebne podatke, ki mu jih uporabniki posredujejo.

Spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik. Tako se uporabniki lahko prepoznajo, ko se vrnejo na spletno stran. Upravljavec podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bo posredoval tretjim osebam.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, vendar lahko to povzroči, da ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletne strani v polni meri. Brskalniki so praviloma nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize spletnega obnašanja in navad uporabnika, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Osebni podatki se bodo hranili le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. V primeru odjave, izbrisa uporabnika, trajne ukinitve spletišča ali preklica dovoljenja za uporabo bodo osebni podatki izbrisani.

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. V ta namen je uporabnik ob prvem vstopu na spletno stran obveščen o upravljavcu in namenu obdelave osebnih podatkov, uporabnik pa bo lahko privolil ali pa odklonil uporabo piškotkov.


Druga pravila za uporabo spletišča

Uporabnik ne sme posegati v spletišče na način, ki niso izrecno predvideni s temi splošnimi pogoji ali drugimi pravili. Uporabnik ne sme izvajati aktivnosti, uporabljati mehanizmov ali programske opreme, ki bi lahko motili funkcijo in potek spletne strani. Uporabnik ne sme spreminjati vsebine ali na način posegati v spletišče.

Vsebina, ki je objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti upravljavca spletnega mesta in je avtorskopravno zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila, aplikacij in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da upravljavec to izrecno dovoli v pisni obliki.

Če uporabnik upravljavcu posreduje kakršne koli materiale, enkrat in za vselej brezpačno prenaša na upravljavca vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Upravljavec ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletišču in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Spletišče lahko vsebuje povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali druge vire. Upravljavec ne odgovarja za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.


Pravice uporabnika kot potrošnika pri uporabi plačljivih storitev

Če pride pri koriščenju plačljivih storitev ali blaga do sklenitve pogodbe, ki ustreza t.i. pogodbi, sklenjeni na daljavo, ima lahko uporabnik, če so izpolnjeni pogoji po predpisih, ki urejajo varstvo potrošnikov, pravico, da odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. Uporabnik bo na to pravico izrecno opozorjen pred nakupom storitve ali blaga.
Sprememba splošnih pogojev

Upravljavec spletne strani lahko splošne pogoje kadar koli spremeni.

Uporabnik bo o spremembi splošnih pogojev obveščen ob prvem vstopu na spletno stran po opravljeni spremembi, tako da se bo na vstopni strani odprlo podokno z opozorilom na spremembe.
Uporaba prava in sodna pristojnost

Za presojo teh splošnih pogojev in za reševanje katerega koli spora med uporabniki ali med uporabnikom in upravljavcem spletišča se uporablja izključno slovensko materialno in procesno pravo.

Za odločanje v sporu je pristojno sodišče Republike Slovenije, ki se določi po sedežu upravljavca.

Ti splošni pogoji so veljavni od 28.4.2013 naprej.
B DENT d.o.o.